Inbrandsnelheid hout

Het diep doordringen van de extreme warmte wordt hierdoor tegengegaan zodat het vormen van gas en kool bij het meer naar binnen gelegen hout stopt. De inbrandsnelheid (diepte) hangt af van houtsoort, gewicht en afmetingen van de constructie. De meeste berekeningen zijn gebaseerd op overdimensionering, waarbij de inbrandsnelheid een deel van de houten constructie wordt berekend.

Deze inbrandsnelheid of carbonistatiesnelheid verschilt per houtsoort en per soort aanstraling. Zo wordt een kolom aan vier zijden aangestraal terwijl een . Bij een deur met een brandweerstand van minuten bijvoorbeel duurt het minstens minuten voordat een brand doorslaat van de ene kant naar de andere kant van de deur.

Als bijvoorbeeld een brandvertragende . Daar staat tegenover dat hout wel bijdraagt aan . BRANDWEERSTAND VAN HOUTEN BALKEN. Hieronder vindt u een aantal vuistregels om de brandweerstand van houten balken te bepalen. Patrick Van Den Bossche, CTIB-TCHN. Wat is het verschil tussen brandreactie en brandweerstand ? Risicoklasse 1: Beschutte toepassing van hout , beschermd tegen weer en wind en niet blootgesteld aan vocht.

Hierbij gaat het om de inbrandsnelheid en de rookontwikkeling.

Een beetje technisch wellicht, maar de inbrandsnelheid van hout is bijna rechtevenredig met de dichtheid van het hout. Het brandgedrag is dus erg voorspelbaar. Als je namelijk weet hoe snel het hout inbrandt, kun je berekenen na hoeveel tijd het draagvermogen van een constructie onvoldoende wordt. Deze zorgt ervoor dat het hout minder brandbaar wordt omdat de inbrandsnelheid vertraagd wordt.

Deze brandwerende coating, voor binnen, is transparant waardoor het hout toch zijn natuurlijke karakter kan behouden. Het aanbrengen kan snel gaan en er zijn verder geen breek- of bouwwerkzaamheden . Naar de factoren die de inbrandsnelheid be-. Tabel Overzicht en resultaten van het modelonderzoek naar de verbinding hout -staal.

Resultaten overeenkomstige proeven. Het indringen van de extreme warmte wordt hierdoor tegengegaan zodat de vorming van gas en kool bij het achterliggende hout stopt. BBS hout heeft altijd een brandwerendheid van minuten. H brandwerendheid hout EC_NL.

De berekening van deze resterende nuttige doorsnede na een bepaalde brandduur moet voldoende zijn om de aanwezige . Bij het bepalen van de sterkte . De ontledingsgassen komen vrij uit het hout aan het oppervlak, waarna de gassen zich mengen met zuurstof en verbranden. Omdat het hout brandt, neemt de doorsnede van de constructie langzaam af. De snelheid waarmee dit gebeurt noemen we de inbrandsnelheid.

Deze belasting mag men opvangen door overdimensionering.

Via de Eurocode kan men met de inbrandsnelheid de benodigde overdimensio- nering berekenen. Eisen branddoorslag en -overslag Het. Bouwbesluit stelt prestatie-eisen . Aan gebouwen worden specifieke eisen gesteld waar het de brandwerendheid betreft.

Brandvertragers en hout. Het gaat daarbij om zaken als inbrandsnelheid , rookontwikkeling, brand- voortplanting, branddoorslag en brandoverslag. De meeste houtsoorten en plaatmaterialen zijn, zonder behandeling met . Daar zijn wel rekenmethoden voor, om te beginnen kun je dit bepalen aan de hand van de inbrandsnelheid van het hout.

Zonder de concrete gegevens bij de hand te hebben kan ik je echter wel melden dat binnen minuten die hele vloer verbrand is en dus geen brandwerendheid meer over heeft. Een houtsoort met een lagere volumieke massa kan worden toegepast, maar dan moet wel .