C hout

Het scheiden van uw houtafval heeft onder andere als voordeel dat uw afvalcontainer voor uw restafval minder snel vol raakt. In dit Landelijk afvalbeheerplan wordt per soort afvalhout aangegeven hoe het verwerkt moet worden. Laat uw sloophout inzamelen en recyclen door Recycling.

De minimumstandaard voor A- en B-hout is nuttige . Wij kunnen diverse containers bij u plaatsen voor de scheiding van uw afvalhout.

Voor de juiste verwerking is het belangrijk om te. Schuttingen en bielzen zijn. Op basis van deze eigenschappen zijn houtafvalstromen, zowel in de wetgeving als in de handel ervan, ingedeeld in een aantal categorieën.

Houtsoorten kunt u, bij voldoende hoeveelheden, rendabel bij de bron scheiden. Wij kunnen hout in hoeveelheden van tot en met kuub met containers afvoeren. Ook kunnen we het hout vanaf de grond laden met een autolaadkraan.

Puin fijn zan 20. Bielzen tussen b-hout 9.

Groenafval met zan 55. Grond schoon met rapport op aanvraag. Wanneer u gaat bouwen of slopen krijgt u te maken met verschillende soorten houtafval. Houtafval kan voor twee doeleinden gebruikt worden.

A-hout: ongeverfd en onbehandeld hout. Wanneer het om verouderd hout gaat, is energiewinning via verbranding een optie. Hout komt voornamelijk vrij uit bouw- en sloopwerkzaamheden. Bij de acceptatie wordt het hout gesorteerd op kwaliteit. De verschillende houtsoorten worden vervolgens door middel van de houtrecyclinginstallaties verkleind tot . C – Hout container (gesloten).

Geen producten in je winkelmand. Hoe wordt hout door GP Groot gerecycled? A-hout is niet geïmpregneer ongelakt en onbehandeld hout. Op al onze leveringen, verrichtingen en aanbiedingen zijn onze algemene handelsvoorwaarden van toepas- sing,. Verduurzaamde houtsoorten bevatten schadelijke stoffen voor mens en milieu.

Deze vallen onder gevaarlijk afval en er gelden strengere regels voor. Dit is het geval bij bijvoorbeeld gecreosoteerd hout of door koperverbindingen verduur- zaamd (gewolmaniseerd) hout.

A-hout en een deel van het B-hout wordt veelal versnipper waarna het haar weg in de circulaire economie voorzet in onder andere de houtvezelindustrie en de spaanplaatindustrie. Niet alle kwaliteitssoorten hebben direct een nuttige toepassing in de circulaire economie. C – hout (houtafval A4).