Afschot terras

Afschot is het hoogte verschil van punt A naar punt B. Meestal gebruiken we de term afschot bij het leggen van (sier) bestrating. Omdat het belangrijk is dat bijvoorbeeld een tuinpad of terras op afschot gelegd wordt leg ik u hieronder uit hoe je het beste ter werk kunt gaan. Het is verstandig om een afschot van – aan te houden, op het moment dat u wilt zorgen voor de afwatering van de bestrating. Bestaat er ook een wettelijke norm waar het minimum aan moet voldoen?

Ik ben zelf hovenier van beroep en weet dat je met een klein beetje afschot al een groot probleem kunt krijgen met wateroverlast.

Als nu het zand 5cm onder de tuin van de buren zit en er komt morgen nog een terras op dat zal wel 50xtegels zijn dan bent u het hoogte verschil van de buren kwijt, omdat . De uiteindelijke hoogte van de bestrating ten opzichte van zijn omgeving wordt uitgezet op een muur, een gevel van het huis of op een houten paaltje aan de rand van het straatwerk. Belangrijk is dat de gemiddelde hoogte bepaald wordt. Het verloop en afschot van de bestrating – dit voorkomt dat na een forse regenbui het . Hallo allemaal, ik heb een uitstekend betonnen terras (het steekt dus uit, niet dat het een zeer goed terras is ), op de eerste verdieping (meter breed en meter diep). Er zou een houten terras op dienen te komen. Welke werkwijze te volgen?

Om zeker te zijn van een goede afwatering, is het noodzakelijk te straten met een afschot.

Voor een tuinpad of terras volstaat een fundering van tot centimeter, vermeerderd met de bestrating. Dat doet u door touwtjes te spannen tussen piketpaaltjes. Meet nauwkeurig het terras op en zet langs de buitenkant piketpaaltjes.

Met behulp van een waterpas zorgt u ervoor dat er een afschot in komt van. Dit moet er later voor zorgen . Stap – Zandbed aantrillen en afschot bepalen. Als het zandbed op zijn plaats ligt, wordt het zandbed zo vast mogelijk aangetrild met de trilplaat en wordt het uiteindelijke oppervlak van het terras exact vastgesteld. De eerste stap, en wat u ongetwijfeld weet, is het leggen van uw terras onder afschot richting het gras of borders. Hier kan het water dan opgevangen en afgevoerd worden, eventueel met behulp van afvoerputjes of afvoergoten.

Het natuurlijk vermogen van de grond om water op te nemen bepaalt welke maatregelen u . Het onder afschot leggen van de bestrating zal zodanig uitgevoerd moeten worden, dat het van de bebouwing (woning, garage e.d.) wegloopt. Span een touwtje van paal tot paal rondom het terras , op de hoogte tot waar het zand of de opsluitbanden moeten reiken. Houd er bij het spannen van het touw rekening mee dat het terras onder afschot moet komen te liggen. Bij wegen is afschot de dwarshelling die in het wegdek wordt aangebracht om een goede afwatering te verzekeren.

De helling is afhankelijk van de klimatologische omstandigheden en het soort verharding. Zo is bij betonverharding een hellingspercentage van (1:50) gebruikelijk, bij asfalt en bij normale bestrating . Let op: houd rekening met afschot. Heeft u gekozen voor grote tuintegels?

Zet vervolgens de kantopsluiting neer op de . Wellicht grenst het terras aan een gazon of border. Zorg wel dat het afschot dan ook de juiste richting op ligt. Dan kan het regenwater hierin infiltreren. En met het gazon is het belangrijk dat dit ietsje lager ligt dan de bestrating. Er zijn systemen waarbij de waterafvoer heel subtiel verwerkt kan worden in het terras.

Wij gaan binnenkort onze tuin van onze nieuwbouwwoning voorzien van bestrating over de hele tuin. Tuinmeubelen en onderhoud. Nu twijfel ik hoe het afschot aan te leggen.